Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Previous Tutorial Next Tutorial

Formatowanie Napisow


W Pythonie formatujemy prawie tak samo jak w C. Po komendzie print umieszczasz napis, który ma zostać wyświetlony. Oprócz zwykłego tekstu będzie zawierał także specjalne symbole np. %s czy %d. Po cudzysłowie zamykającym napis umieszczasz znak %, a po nim zmienne lub wyrażenia odpowiadające użytym wcześniej symbolom. Zmienne muszą być umieszczone w nawiasach (), chyba że jest tylko jedna zmienna. Wtedy możesz je pominąć.

Powiedzmy, że masz zmienną o nazwie imie z zawarta w niej nazwą użytkownika i chcesz wypisać właśnie dla niego tekst powitalny.

imie = "Marek"
print "Witaj, %s!" % imie
imie = "Dorota"
print "Witaj, %s!" % imie

Umieszczając symbol %s w formatowanym napisie informujemy komputer, że chcemy, aby odczytał zapisaną zmienną jako string. Jeśli chcemy wyświetlić liczbę całkowitą, używamy symbolu %d.

# To wypisze "Marek ma 23 lata."
imie = "Marek"
wiek = 23
print "%s ma %d lata." % (imie, wiek)

Jeżeli użyjesz symbolu %s na obiekcie, który nie jest tablicą, to zostanie automatycznie wywołana metoda repr. Pozwala na wyświetlenie zawartości obiektu.

# To wypisze: Tablica: [1, 2, 3]
MojaTab = [1,2,3]
print "Tablica: %s" % MojaTab

Jeżeli zaś spróbujesz odczytać napis jako np. liczbę całkowitą to otrzymasz w efekcie błąd.

imie = "Jacek"
liczba = 4
print "liczba = %d" % liczba
print "imie = %s" % imie
print "imie = %d" % imie
# powyzsza linijka spowoduje blad wykonania

Zestaw danych, które mają być wypisane, może być zapisany wcześniej w swego rodzaju uporządkowanej tablicy, którą będziemy nazywać krotką (z ang. tuple). Krotki, w przeciwieństwie do tablic są niemutowalne – nie możemy zmienić ich zawartości.

# tak tworzymy krotke
dane = ("Dorota", 5, 32)

print "%s mieszka w bloku nr %d w mieszkaniu %d" % dane

Poniżej znajduje się kilka podstawowych specyfikatorów, których znaczenie dobrze zapamiętać:

  • %s – Napis (lub każdy inny obiekt, który ma reprezentację w formie napisu, np. liczba, tablica)
  • %d – Liczby całkowite
  • %f – Liczby rzeczywiste
  • %.<ilość cyfr> – Liczba zmiennoprzecinkowa ze stałą liczbą cyfr po kropce.
  • %x/%X – Liczby całkowite zapisane w systemie szesnastkowym (małe/duże litery)

Poniżej garść przykładów. Warto wkleić je do okna i zobaczyć jak się zachowa program.

rzeczywista_1 = 4.34
rzeczywista_2 = 54.432
calkowita = 16

print "rzeczywista_1 = %f" % rzeczywista_1
print "rzeczywista_2 = %f" % rzeczywista_2
print "rzeczywista_2 = %.1f" % rzeczywista_2
print "W systemie szesnastkowym %d ma postac %X" % (calkowita, calkowita)

Ćwiczenie

Za pomocą formatowania uzyskaj na wyjściu następujący tekst: Czesc Jacek i Darek. Temperatura na zewnatrz wynosi 44.4 stopnie Celsjusza.


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Previous Tutorial Next Tutorial