Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Previous Tutorial

Funkcje czesciowe


Czasami w swoim programie wielokrotnie wywołujemy pewną funkcję z tymi samymi argumentami. Aby skrócić zapis w takich sytuacjach, stosujemy funkcje częściowe. Najpierw musimy je zaimportować z odpowiedniej biblioteki.

Przykład:

from functools import partial

def mnozenie(x, y):
    return x * y

podwojenie = partial(mnozenie, 2)

print podwojenie(6)  # 12
print podwojenie(11) # 22
print podwojenie(7)  # 14

This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Previous Tutorial