Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Previous Tutorial Next Tutorial

Klasy i obiekty


Obiety są połączeniem zmiennych i funkcji w jedną strukturalną całość. Obiekty biorą swoje zmienne i funkcje z klas. Klasy są podstawowym schematem, według których tworzone są obiekty.

Poniżej znajduje się bardzo prosty przykład klasy:

 class MojaKlasa:
   zmienna = "blah"
   def funkcja(self):
      print "To jest wiadomość wewnątrz klasy."

Nieco później wyjaśnimy, dlaczego powinieneś dołączać "self" jako parametr. Aby stworzyć obiekt będący realizacją klasy trzeba wystarczy przypisać nazwie zmiennej wartość wyrażenia nazwa_klasy().

class MojaKlasa:
  zmienna = "blah"

mojobiekt = MojaKlasa()

Teraz zmienna "mojobiekt" przechowuje obiekt klasy MojaKlasa, który zawiera zmienne i funkcje, które zostały zdefiniowane w środku klasy MojaKlasa.

Dostęp do zmiennych w obiektach

Aby dostać się do zmiennej wewnątrz nowo utworzonego obiektu MojaKlasa należy to zrobić tak:

mojobiekt.zmienna

Tak więc na przykład możesz wypisać napis "ple": class MojaKlasa: zmienna = "blah"

mojobiekt = MojaKlasa()
mojobiekt.zmienna = "ple"
print mojobiekt.zmienna

Możesz wielokrotnie tworzyć obiekty należące do tej samej klasy (mające te same zdefiniowane zmienne i funkcje). Jednakże, każdy obiekt zawiera niezależną kopię zmiennej zdefiniowane w klasie. Na przykład jeśli zdefiniujemy inny obiekt klasy MojaKlasa i zmienimy wspomnianą wyżej zmienną:

class MojaKlasa:
  zmienna = "blah"

mojobiekt = MojaKlasa()
mojobiekt.zmienna = "ple"
mojobiekt2 = MojaKlasa()
 mojobiekt2.zmienna = "ploteczka"

print mojobiekt.zmienna # ple
print mojobiekt2.zmienna # ploteczka

Dostęp do funkcji obiektu

Aby dostać się do funkcji wewnątrz obiektu, należy użyć podobnej notacji jak w przypadku zmiennych:

nazwa_obiektu.nazwa_funkcji()

Ćwiczenie

Mamy klasę zdefiniowaną dla pojazdów – Pojazd. Stwórz dwa nowe obiekty tej klasy: Auto1 i Auto2. Auto1 powinno mieć kolor "czerwony", rodzaj "kabriolet", wartość 60000 i nazwę "Ferrari". Auto2 powinien mieć kolor "niebieski", rodzaj "autobus", wartość 10000 i nazwę "Ikarus".


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Previous Tutorial Next Tutorial