Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Previous Tutorial Next Tutorial

Listy skladane


Listy składane (ang. list comprehension) są potężnym narzędzie, które tworzy nową tablicę na podstawie innej tablicy. I to wszystko w jednej, czytelnej instrukcji.

Przykładowo powiedzmy, że potrzebujemy stworzyć nową tablicę liczb całkowitych, które określają długość każdego słowa w pewnym napisie, ale pod warunkiem, że nie jest to słowo "nad".

napis = 'Odwazny rudy lis przeskoczyl nad spiacym wilczurem'
slowa = napis.split() # tworzymy tablice ze slowami zawartymi w napisie
dlugosc_slow = []
for slowo in slowa:
    if slowo != 'nad':
        dlugosc_slow.append(len(slowo))

print dlugosc_slow

Za pomocą listy składanej możemy uprościć cały zapis:

napis = 'Odwazny rudy lis przeskoczyl nad spiacym wilczurem'
slowa = napis.split()
dlugosc_slow = [len(slowo) for slowo in slowa if slowo != 'nad']

print dlugosc_slow

Jeśli chcemy, to możemy pominąć część z if, dzięki czemu operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich obiektów.

napis = 'Odwazny rudy lis przeskoczyl nad spiacym wilczurem'
slowa = napis.split()
dlugosc_slow = [len(slowo) for slowo in slowa]

print dlugosc_slow

Ćwiczenie

Z pomocą listy składanej stwórz nową tablicę nowa na podstawie tablicy liczby. nowa ma się składać z całkowitych części nieujemnych liczb tablicy liczby. Wskazówka: liczbę rzeczywistą możemy zaokrąglić do całkowitej za pomocą int(), np.: int(4.3) da nam 4.


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Previous Tutorial Next Tutorial