Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Previous Tutorial Next Tutorial

Moduly i pakiety


W Pythonie moduły są po prostu plikami z rozszerzeniem .py, w których zawarto pewien zestaw funkcji. Moduły importujemy do swojego programu za pomocą komendy import.

Tutaj masz pełną listę wbudowanych modułów standardowej biblioteki Pythona.

Najpierw moduł jest ładowany w wykonujący się skrypt Pythona.Potem jego zawartość jest odczytywana tak, jakbyś to ty napisał ten kod wcześniej. Bardzo często jeden moduł importuje inne. Jeśli zdarzy się, że interpreter dwa razy napotka polecenie dołączenia tego samego modułu, to drugie polecenie zostanie zignorowane.

Jeśli chcesz zaimportować moduł urllib, który pozwala nam na odczytywanie danych z URL, musisz użyć komendy 'import':

# importowanie biblioteki
import urllib

# użyj jej
urllib.urlopen(...)

Przeszukiwanie modułów

Kiedy chcemy przeglądnąć zawartość modułów w Pythonie z pomocą przychodzą nam dwie ważne funkcje - dir oraz help.

Za pomocą funkcji 'dir' możemy zobaczyć, jakie funkcje zostały umieszczone w dowolnym module.

>>> import urllib
>>> dir(urllib)
['ContentTooShortError', 'FancyURLopener', 'MAXFTPCACHE', 'URLopener', '__all__', '__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', '__package__', '__version__', '_ftperrors', '_get_proxies', '_get_proxy_settings', '_have_ssl', '_hexdig', '_hextochr', '_hostprog', '_is_unicode', '_localhost', '_noheaders', '_nportprog', '_passwdprog', '_portprog', '_queryprog', '_safe_map', '_safe_quoters', '_tagprog', '_thishost', '_typeprog', '_urlopener', '_userprog', '_valueprog', 'addbase', 'addclosehook', 'addinfo', 'addinfourl', 'always_safe', 'basejoin', 'c', 'ftpcache', 'ftperrors', 'ftpwrapper', 'getproxies', 'getproxies_environment', 'getproxies_macosx_sysconf', 'i', 'localhost', 'main', 'noheaders', 'os', 'pathname2url', 'proxy_bypass', 'proxy_bypass_environment', 'proxy_bypass_macosx_sysconf', 'quote', 'quote_plus', 'reporthook', 'socket', 'splitattr', 'splithost', 'splitnport', 'splitpasswd', 'splitport', 'splitquery', 'splittag', 'splittype', 'splituser', 'splitvalue', 'ssl', 'string', 'sys', 'test', 'test1', 'thishost', 'time', 'toBytes', 'unquote', 'unquote_plus', 'unwrap', 'url2pathname', 'urlcleanup', 'urlencode', 'urlopen', 'urlretrieve']

Kiedy już znajdziemy funkcję, której chcemy użyć, możemy dowiedzieć się o niej więcej używając 'help' w interpreterze Pythona:

help(urllib.urlopen)

Pisanie własnych modułów

Pisanie modułów w Pythonie jest bardzo proste. Aby stworzyć moduł, którego będziesz używał na własne potrzeby, wystarczy utworzyć nowy plik z rozszeżeniem .py i nazwą jaką chesz nadać swojemu modułowi. Kiedy już skończysz edytować swój moduł, wystarczy, że go zaimportujesz za pomocą komendy 'import' (bez rozszerzenia .py).

Pisanie pakietów

Pakiety są przestrzeniami nazw, które zawierają w sobie wiele modułów, a nawet innych pakietów. Są po prostu folderami, ale z pewnym znakiem szczególnym.

Każdy pakiet w Pythonie jest folderem, który MUSI zawierać specjalny plik nazwany 'init.py'. Ten plik może być pusty i służy informowaniu, że ten folder zawiera pakiet Pythona. Dzięki temu może być importowany tak samo jak moduły.

Jeśli utworzymy folder o nazwie foo, która jest tożsama nazwie pakietu, możemy w nim utworzyć moduł nazwany bar. Nie możemy zapomnieć także dodać pliku __init__.py wewnąrz folderu foo.

Aby używać modułu 'bar' możemy go zaimportować na dwa sposoby:

import foo.bar

albo:

from foo import bar

W pierwszym przypadku będziemy musieli używać przedrostka 'foo' za każdym razem, gdy będziemy chcieli posłużyć się funkcją oferowaną przez 'bar'. W drugim przypadku nie musimy, ponieważ, zaimportowaliśmy moduł do naszej przestrzeni nazw modułów.

W rozbudowanych pakietach część modułów pełni rolę pomocniczą i nie są bezpośrednio potrzebne osobie, która korzysta z pakietów. Modyfikując plik __init__.py możemy zdecydować, które moduły mogą być widoczne z zewnątrz. Aby moduł był niewidzialny na zewnątrz, musimy nadpisać zmienną __all__:

__init__.py:

__all__ = ["bar"]

Ćwiczenie

W tym ćwiczeniu musisz wypisać posortowaną alfabetycznie listę wszystkich funkji z modułu 're', które zawierają słowo 'find'.


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Previous Tutorial Next Tutorial