Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Previous Tutorial Next Tutorial

Petle


W Pythonie używane są dwa rodzaje pętli: while i for.

Pętla "for"

Pętla for "przebiega" przez podany ciąg liczb. Przykład poniżej:

pierwsze = [2,3,5,7]
for pierwsza in pierwsze:
  print pierwsza

Pętlę for możemy zrealizować z użyciem funkcji range lub xrange. Różnica między nimi polega na tym, że range zwraca nową tablicę liczb zawartych w określonym przedziale, natomiast xrange zwraca pojedyńczą liczbę, co czyni ją w pętlach bardziej wydajną. Python 3 używa funkcji range, która działa jak xrange. Funkcja xrange zwracając liczby zaczyna od 0.

# Wypisze liczby 0 1 2 3 4
for x in xrange(5):
  print x,

print

# Wypisze 3 4 5
for x in xrange(3,6):
  print x,

Pętla "while"

Pętla while wykonuje się dopóki pewien warunek logiczny jest spełniony. Przykład:

# Wypisze 0 1 2 3 4

licznik = 0
while licznik < 5:
  print licznik,
  licznik += 1 # Ma to taki sam efekt jak licznik = licznik + 1

Instrukcje "break" i "continue"

break jest używany do zakończenia pętli for i while, podczas gdy continue pozwala opuścić blok instrukcji niżej i wrócić do nagłówka pętli. Kilka przykładów:

# Wypisze 0 1 2 3 4

licznik = 0
while True:
  print licznik,
  licznik += 1
  if licznik >= 5:
    break

print

# Wypisze tylko liczby nieparzyste - 1 3 5 7 9
for x in xrange(10):
  # Sprawdz, czy x jest parzyste
  if x % 2 == 0:
    continue
  print x,

Ćwiczenie

Za pomocą pętli wypisz wszystkie liczby parzyste z tablicy liczby w takiej samej kolejności, w jakiej zostały w niej zapisane. Nie wypisuj żadnej liczby, która w tej tablicy znajduje się za liczbą 237.


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Previous Tutorial Next Tutorial