Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Previous Tutorial Next Tutorial

Slowniki


Słownik jest strukturą danych podobną do tablicy, ale pracuje się na nim w oparciu o klucze (zwane też hasłami), a nie indeksy. Klucze mogą być obiektem dowolnego typu (napisy, liczby, tablice itp.).

Na przykład baza danych zawierająca numery telefoniczne znajomych może być utworzona w następujący sposób:

kontakty = {}
kontakty["Jan"] = 938477566
kontakty["Jacek"] = 938377264
kontakty["Janusz"] = 947662781

Powyższą operację można także zapisać w bardziej zwięzły sposób:

kontakty = {
    "Jan" : 938477566,
    "Jacek" : 938377264,
    "Janusz" : 947662781
}

Przeszukiwanie słowników

Słowniki mogą być przeszukiwane tak jak tablice. Jednak słowniki, w przeciwieństwie do tablic, nie przechowują danych w kolejności, w której zostały zapisane. Aby wypisać pary klucz – wartość, wystarczy użyć następującej składni:

for imie, numer in kontakty.iteritems():
    print "%s ma numer telefonu: %d" % (imie, numer)

Albo

for imie in kontakty:
    print "%s ma numer telefonu: %d" % (imie, kontakty[imie])

Usuwanie wartości

Aby usunąć pojedyńczą parę klucz, wartość użyj następującej notacji:

del ksiazkatelef["Jan"]

albo:

ksiazkatelef.pop("Jan")

Ćwiczenie

Do istniejącej książki telefonicznej dodaj nowy kontakt: Jakub o nr 938273443. Następnie usuń z niej Kamilę.


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Previous Tutorial Next Tutorial