Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Previous Tutorial Next Tutorial

Tablice


Tablice w Pythonie również nazywane są listami.

Tablicę liczb można sobie wyobrazić jako zmienne ustawione w szereg. Każdej zmiennej jest przyporządkowany indeks, czyli oznaczenie jej miejsca w szeregu. Tablice mogą zawierać dane dowolnego typu. Poza tym nie ma ograniczeń (oprócz tych sprzętowych) dla rozmiaru tablic. Dostęp do danych w tablicy uzyskujemy poprzez indeks każdego elementu. Poniżej pokazano jak zbudować tablicę.

tablica = []
tablica.append(1)
tablica.append(2)
tablica.append(3)
print tablica[0] # wypisze 1
print tablica[1] # wypisze 2
print tablica[2] # wypisze 3

# wypisze kolejno 1, 2, 3
for x in tablica:
    print x

Próba wywołania elementu o nieistniejącym adresie wygeneruje wyjątek (czyli błąd).

tablica = [1,2,3]
print tablica[10]

Ćwiczenie

W tym ćwiczeniu dodasz liczby i napisy do odpowiednich tablic za pomocą metody "append". Dodaj liczby 1, 2 i 3 do tablicy liczby oraz słowa 'witaj' i 'swiecie' do tablicy napisy.

Zapisz także w zmiennej drugie imię z tablicy imiona używając do tego indeksowania. Zwróć uwagę na to, że indeksowanie w tablicach zaczyna się od 0, zatem pierwszy element w tablicy ma indeks 0, drugi 1 itd.


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Previous Tutorial Next Tutorial