Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Next Tutorial

Witaj Swiecie


Python to język o wyjątkowo prostej składni. To zachęca programistów do programowania bez (przygotowanych) schematów konstrukcyjnych. Najprostszą instrukcją jest print – po prostu wypisuje linijkę tekstu na ekranie. Po wypisaniu tekstu zawartego w cudzysłowie automatycznie dodawany jest zank nowego wiersza. Może zmylić to programistów np. C/C++, w których wygląda to inaczej.

Wersje 2 i 3 Pythona różnie traktują tę instrukcję – w Pythonie 2 print nie jest tzw. funkcją i z tego powodu jest wywoływana bez nawiasów. Jednak w Pythonie 3 jest funkcją i trzeba dodatkowo użyć nawiasów okrągłych okalających tekst.

W tym samouczku jest używany Python 2.7, który pozwala wypisać wiersz bez nawiasów.

Aby wypisać wiersz, po prostu napisz:

print "Ta linijka tekstu zostanie wypisana."

Ćwiczenie

Użyj instrukcji print do wypisania tekstu "Witaj Swiecie!"


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Next Tutorial