Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Next Tutorial

Witaj Swiecie


Python to język o wyjątkowo prostej składni. To zachęca programistów do programowania bez (przygotowanych) schematów konstrukcyjnych. Najprostszą instrukcją jest "print" - po prostu wypisuje linijkę tekstu na ekranie. Po wypisaniu tekstu zawartego w cudzysłowach automatycznie dodawany jest zank nowego wiersza. Może zmylić to programistów np. C/C++, w których wygląda to inaczej.

Wersje 2.X i 3.X Python'a różnie traktują tą instrukcję - w Python'ie 2.X "print" nie jest tzw. funkcją i z tego powodu jest wywoływana bez nawiasów. Jednakże w Python'ie 3.X jest funkcją i trzeba dodatkowo użyć nawiasów okrągłych okalających tekst.

W tym samouczku jest używany Python 2.X, któty pozwala wypisać wiersz bez nawiasów.

Aby wypisać wiersz po prostu napisz:

print "Ta linijka tekstu zostanie wypisana."

Ćwiczenie

Używając instrukcji "print" do wypisaznia tekstu "Witaj Swiecie!"


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Next Tutorial