Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Previous Tutorial Next Tutorial

Zmienne i typy


Jeśli to twój pierwszy kontakt z programowaniem, to wyobraź sobie, że zmienne to takie wydzielone miejsca w pamięci komputera, gdzie możesz przechowywać potrzebne ci dane. Python posiada kilka wbudowanych typów danych jak liczby całkowite, rzeczywiste itp. Przy tworzeniu zmiennej nie musisz podawać jaki typ danych będziesz przechowywać w zmiennej. Po prostu podajesz nazwę zmiennej i przypisujesz jej wartość. Z tego powodu mówi się, że python jest językiem typowanym dynamicznie.

# tak tworzysz nowa zmienna
zmienna = 5

Python jest językiem obiektowym i każda zmienna w Pythonie jest obiektem. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to wyobraź sobie, że obiekt to zbiór danych liczbowych i tekstowych oraz tzw. metod, które operują na tych wewnętrznych danych. Te dane i metody są ze sobą ściśle powiązane, co ułatwia pracę nad programem. Kwestią obiektowości zajmiemy się jednak później.

Omówimy kilka podstawowych typów zmiennych.

Liczby

Python obsługuje dwa typy liczbowe – liczby całkowite (ang. integers w skrócie int) i rzeczywiste (float). Obsługiwane są także liczby zespolone, ale nie będziemy się nimi zajmować.

Aby stworzyć nową zmienną całkowitą, użyj następującej składni:

calkowita = 7

Liczbę rzeczywistą możesz uzyskać na dwa sposoby:

rzeczywista = 7.5
rzeczywista = float(38)

Liczby rzeczywiste zazwyczaj zapisuje się w pamięci komputera za pomocą tzw. techniki zmiennego przecinka (z ang. floating point), stąd często stosowana nazwa – liczba zmiennoprzecinkowa. Praktyczną konsekwencją jest to, że liczba jest zapisywana z określoną dokładnością.

W poniższym fragmencie kodu użyto zapisu pozwalającego ustawić precyzję, z jaką wyświetlaną jest liczba i omówimy go później. Tymczasem wprowadź kod do interpretera i zaobserwuj różnice.

x = 4.3
print x
print '%.20f' % x
print x # print nie zmienil zawartosci zmiennej x

Istnieje również technika tzw. stałego przecinka, ale jest używana rzadziej i w komputerach o małej mocy obliczeniowej.

Napisy

Napis (string) jest inicjowany za pomocą pojedyńczego lub podwójnego cudzysłowu.

napis1 = 'witaj'
napis2 = "witaj"
napis 1 == napis2 # zwroci "True"

Różnica między nimi polega na tym, że dzięki użyciu podwójnego cudzysłowu można bez przeszkód używać apostrofów (podczas gdy oznaczałyby koniec napisu przy użyciu pojedynczego cudzysłowu).

napis = "Nie martw sie o 'pojedyncze' cudzyslowy."

Napisy można definiować na jeszcze kilka innych sposobów, które ułatwiają dołączanie takich znaków jak powrót karetki, odwrotne ukośniki i znaki Unicode. Wykracza to poza tematykę samouczka, ale jest opisane w dokumentacji Pythona.

Na liczbach i stringach można wykonywać proste operacje:

jeden = 1
dwa = 2
trzy = jeden + dwa
print trzy

witaj = "witaj"
swiecie = "swiecie"
witajswiecie = witaj + " " + swiecie
print witajswiecie

Możliwe jest "jednoczesne" przypisanie wartości kilku różnym zmiennym w tej samej linijce jak w przykładzie poniżej.

a, b = 3, 4
print a
print b

Operacje, które mieszają ze sobą liczby i napisy nie są obsługiwane:

# To nie bedzie dzialac!
print jeden + dwa + witaj

Ćwiczenie

Stwórz zmienne zawierające napis, liczbę całkowitą i rzeczywistą. Napis powinien być nazwany napis i zawierać słówko "witaj". Zmienną rzeczywistą nazwij rzeczywista i umieść w niej liczbę równą 10. Zmienną całkowitą nazwij calkowita i przypisz jej wartość 20. Jeśli nie masz pomysłu na 10, to spójrz jeszcze raz na przykład u góry.

Drobna uwaga dla ciekawskich. Instrukcja is instance sprawdza, czy zmienna o podanej nazwie jako druga jest typem o nazwie podanej jako druga w nawiasach.


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Previous Tutorial Next Tutorial