Funkcje czesciowe


Czasami w swoim programie wielokrotnie wywołujemy pewną funkcję z tymi samymi argumentami. Aby skrócić zapis w takich sytuacjach, stosujemy funkcje częściowe. Najpierw musimy je zaimportować z odpowiedniej biblioteki.

Przykład:

from functools import partial

def mnozenie(x, y):
    return x * y

podwojenie = partial(mnozenie, 2)

print podwojenie(6)  # 12
print podwojenie(11) # 22
print podwojenie(7)  # 14

Copyright © learnpython.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy