Slowniki


Słownik jest strukturą danych podobną do tablicy, ale pracuje się na nim w oparciu o klucze (zwane też hasłami), a nie indeksy. Klucze mogą być obiektem dowolnego typu (napisy, liczby, tablice itp.).

Na przykład baza danych zawierająca numery telefoniczne znajomych może być utworzona w następujący sposób:

kontakty = {}
kontakty["Jan"] = 938477566
kontakty["Jacek"] = 938377264
kontakty["Janusz"] = 947662781

Powyższą operację można także zapisać w bardziej zwięzły sposób:

kontakty = {
    "Jan" : 938477566,
    "Jacek" : 938377264,
    "Janusz" : 947662781
}

Przeszukiwanie słowników

Słowniki mogą być przeszukiwane tak jak tablice. Jednak słowniki, w przeciwieństwie do tablic, nie przechowują danych w kolejności, w której zostały zapisane. Aby wypisać pary klucz – wartość, wystarczy użyć następującej składni:

for imie, numer in kontakty.iteritems():
    print "%s ma numer telefonu: %d" % (imie, numer)

Albo

for imie in kontakty:
    print "%s ma numer telefonu: %d" % (imie, kontakty[imie])

Usuwanie wartości

Aby usunąć pojedyńczą parę klucz, wartość użyj następującej notacji:

del ksiazkatelef["Jan"]

albo:

ksiazkatelef.pop("Jan")

Ćwiczenie

Do istniejącej książki telefonicznej dodaj nowy kontakt: Jakub o nr 938273443. Następnie usuń z niej Kamilę.


Copyright © learnpython.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy