Witaj Swiecie


Python to język o wyjątkowo prostej składni. To zachęca programistów do programowania bez (przygotowanych) schematów konstrukcyjnych. Najprostszą instrukcją jest print – po prostu wypisuje linijkę tekstu na ekranie. Po wypisaniu tekstu zawartego w cudzysłowie automatycznie dodawany jest zank nowego wiersza. Może zmylić to programistów np. C/C++, w których wygląda to inaczej.

Wersje 2 i 3 Pythona różnie traktują tę instrukcję – w Pythonie 2 print nie jest tzw. funkcją i z tego powodu jest wywoływana bez nawiasów. Jednak w Pythonie 3 jest funkcją i trzeba dodatkowo użyć nawiasów okrągłych okalających tekst.

W tym samouczku jest używany Python 2.7, który pozwala wypisać wiersz bez nawiasów.

Aby wypisać wiersz, po prostu napisz:

print "Ta linijka tekstu zostanie wypisana."

Ćwiczenie

Użyj instrukcji print do wypisania tekstu "Witaj Swiecie!"


Copyright © learnpython.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy