Petle


W Pythonie używane są dwa rodzaje pętli: while i for.

Pętla "for"

Pętla for "przebiega" przez podany ciąg liczb. Przykład poniżej:

pierwsze = [2,3,5,7]
for pierwsza in pierwsze:
  print pierwsza

Pętlę for możemy zrealizować z użyciem funkcji range lub xrange. Różnica między nimi polega na tym, że range zwraca nową tablicę liczb zawartych w określonym przedziale, natomiast xrange zwraca pojedyńczą liczbę, co czyni ją w pętlach bardziej wydajną. Python 3 używa funkcji range, która działa jak xrange. Funkcja xrange zwracając liczby zaczyna od 0.

# Wypisze liczby 0 1 2 3 4
for x in xrange(5):
  print x,

print

# Wypisze 3 4 5
for x in xrange(3,6):
  print x,

Pętla "while"

Pętla while wykonuje się dopóki pewien warunek logiczny jest spełniony. Przykład:

# Wypisze 0 1 2 3 4

licznik = 0
while licznik < 5:
  print licznik,
  licznik += 1 # Ma to taki sam efekt jak licznik = licznik + 1

Instrukcje "break" i "continue"

break jest używany do zakończenia pętli for i while, podczas gdy continue pozwala opuścić blok instrukcji niżej i wrócić do nagłówka pętli. Kilka przykładów:

# Wypisze 0 1 2 3 4

licznik = 0
while True:
  print licznik,
  licznik += 1
  if licznik >= 5:
    break

print

# Wypisze tylko liczby nieparzyste - 1 3 5 7 9
for x in xrange(10):
  # Sprawdz, czy x jest parzyste
  if x % 2 == 0:
    continue
  print x,

Ćwiczenie

Za pomocą pętli wypisz wszystkie liczby parzyste z tablicy liczby w takiej samej kolejności, w jakiej zostały w niej zapisane. Nie wypisuj żadnej liczby, która w tej tablicy znajduje się za liczbą 237.


Copyright © learnpython.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy